Privacy Policy & Cookie Policy

Privacyverklaring Mindscape BV

Tegenwoordig wordt er bijna overal wel gevraagd of uw gegevens wilt achterlaten. Ook wij vragen om uw persoonlijke gegevens. In deze policy vertellen we u graag waarom wij om uw persoonlijke gegevens vragen en wat wij hiermee doen. Ook leggen we uit hoe we uw privacy beschermen. Heeft u hier vragen over? Schroom niet om contact met ons op te nemen via onze klantenservice.

Identiteit van de onderneming 
Mindscape BV, handelend als “Mindscape” en hierna te noemen “Mindscape”.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mindscape is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw nickname
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Prijsvraag

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij om een geldig e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en optioneel telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren, maar ook de prijswinnaars bekendmaken! Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.

Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Bij de afwikkeling van uw bestelling verstrekken wij de noodzakelijke persoonlijke gegevens aan respectievelijk DHL, PostNL en Krijgsman Logistic Warehousing voor de versturing van uw zending indien het om een fysiek product gaat.

Wanneer u gebruik maakt van onze doorverwijzing naar een online download-platform, zullen zij de noodzakelijke persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde afwikkeling van uw bestelling. Enkel bij het volledig afronden van een bestelling, worden jouw gegevens opgeslagen.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Pak een kopje koffie en lees ons cookiebeleid eens rustig door. Bent u op zoek naar een specifieke cookie? Klik dan hieronder direct door naar de cookie waar u meer van wilt weten.

U heeft vast en zeker al eens gehoord van cookies en misschien is het voor u allemaal gesneden koek of wellicht weet u er het fijne niet van. Hoe dan ook, wij leggen het u graag uit!

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden geplaatst op uw computer of mobiel apparaat. Het zijn allemaal tijdelijke bestandjes en kunnen altijd verwijderd worden. Daarnaast zijn ze zo klein dat ze uw apparaat niet vol stoppen of trager maken.

Cookies worden in essentie (vaak samen met Java Script en web beacons) gebruikt om uw ervaring op een website beter te maken. Zo worden bijvoorbeeld de artikelen die uw in het winkelmandje plaatst onthouden of worden artikelen waar uw eerder naar hebt gekeken getoond.

Moet je voor cookies toestemming geven?

U hoeft niet voor alle cookies toestemming te geven. De zogenoemde functionele cookies (uitleg over de verschillende type cookies volgt hieronder) mogen geplaatst worden zonder toestemming. Functionele cookiesverzamelen namelijk geen gegevens over u maar zorgen er enkel voor dat de website werkt zoals deze zou moeten werken. Voor analyserende cookies dient er soms wel en soms niet toestemming gevraagd te worden en voor marketing cookies altijd. Omdat wij nu en in de toekomst gebruik zullen maken van cookies, informeren we jou direct bij jouw eerste bezoek. Door het wegklikken van de melding, ga je akkoord met ons cookiebeleid.

Kun je cookies ook uitschakelen of verwijderen?

Cookies (en Java Script) kunt u uitschakelen. Maar, zoals we net ook al zeiden, wij gebruiken de cookies om een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Bij het uitschakelen van het gebruik van cookies, kunnen we u dus minder goed bedienen. Vind u het gebruik van cookies niet prettig maar wil je wel op de beste manier gebruikmaken van onze webshop? Dan kunt u de cookies die wij plaatsen handmatig verwijderen nadat uw het bezoek heeft afgerond. Hoe u dit doet, heeft Google stap voor stap uitgelegd per browser:

 • Google Chrome
 • Safari (macOS)
 • Safari (iOs)
 • Moilla Firefox
 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer

 

Welke cookies gebruikt Mindscape en waarom?

Als eerste onderscheiden we drie verschillende type cookies:

Functionele cookies zijn cookies die we gebruiken om, de naam zegt het al, onze functionaliteiten te laten werken. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot inloggen, het plaatsen van artikelen in uw winkelwagentje en het onthouden van artikelen die u recent hebt bekeken.

Analyserende cookies zijn cookies die we gebruiken om kennis op te doen over het gedrag op onze site. Dankzij deze cookies weten we bijvoorbeeld welke pagina’s populair zijn, welke artikelen helemaal niet worden bekeken en hoe u bij ons op de site terecht bent gekomen. Door het opdoen van deze kennis, kunnen we uw ervaring continu optimaliseren en zo goed mogelijk op uw wensen afstemmen.

Marketing cookies zijn cookies die we gebruiken om het aanbod voor u te personaliseren. Zo kunt u denken aan een gepersonaliseerde nieuwsbrief en gepersonaliseerde aanbiedingen op een van onze partnersites.

In deze volgorde zullen we ook de cookies benoemen die wij op mindscape.nl gebruiken met daarbij de naam van het cookie en de reden van het plaatsen.

Functionele cookies

PHPSESSID ­– deze cookie slaat tijdelijke informatie van uw websitebezoek op. Denk hierbij aan ingevulde gegevens en recent bekeken artikelen.

_atuvc, _atuvs, _atscc – deze cookies zorgen ervoor dat u informatie over artikelen of andere content kunt delen via social media.

users_resolution – deze cookie vertelt welke beeldresolutie u gebruikt zodat we de website op de juiste manier kunnen tonen.

CookieBar – deze cookie zorgt ervoor dat u maar één keer toestemming hoeft te geven en niet bij iedere keer dat u onze site bezoekt dezelfde tekst krijgt te zien.

Analyserende cookies

_ga, _gat – deze cookies zijn gekoppeld aan Google Analytics en verzamelen voor ons data om meer te weten te komen over uw gedrag op onze site. Het gaat hier niet om wat u invult maar naar welke pagina’s u kijkt, hoe lang u dit doet, etc.

Marketing cookies

_AID - deze cookie houdt bij welke pagina's u bezoekt zodat wij relevante en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen op onze partnerwebsites.

Dit cookiebeleid is het laatst gewijzigd op: 24-05-2018

Contactgegevens
Mindscape BV
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen
support@mindscape.nl
+31 (0)20 260 0204